П Р А В И Л А Користування Локницькою публічно – шкільною бібліотекою

I. Загальні положення

1.1. Дані Правила користування публічно – шкільною бібліотекою розроблені у відповідності до Законів України Про внесення змін до Закону України “ Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “ Про освіту”, та Типових правил користування бібліотеками в Україні затверджених наказом №275 від 5 травня 1999 року Міністерства культури і мистецтв України.

1.2. Правила є обов’язковими до виконання для всіх користувачів і працівників централізованої системи публічно – шкільних бібліотек району.

II. Правила користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні та фізичні особи, які проживають на території населеного пункту, в якому знаходиться бібліотека – філія. Кожний громадянин , незалежно від соціального походження і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, а також підприємства, установи та організації мають право на бібліотечне обслуговування

2.2. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, крім документів придбаних за кошти від платної діяльності бібліотеки, брати участь у масових заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються в читальному залі.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документом на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, книги придбані за кошти від платної діяльності видаються користувачам тільки у читальному залі і по “нічному абонементу”.

2.6. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу відповідно до переліку таких документів, затвердженого керівником. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у визначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спец рахунок бібліотеки і використовується на придбання чи оправу документів.

2.7. Особи, які тимчасового проживання у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами чи одержувати документи додому під грошову заставу.

ІІІ. Обов’язки користувачів

3.1. До запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт

або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх використовувати і подають відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького формуляра.

3.2. У випадку зміни місця проживання читач зобов’язаний

негайно повідомити про це бібліотеку.

Діти підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред’являть їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач

повинен дбайливо ставиться до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність ушкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. За кожен документ, одержаний на абонемент, користувач (крім учнів 1-4 класів та дошкільників) розписується в читацькому квитку. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекарем рівноцінним, або відшкодувати їх ринкову вартість у розмірах, яку визначає комісія по роботі з фондом.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких вони перебувають.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права її відвідувати. Матеріал про злісне порушення правил користування бібліотекою може бути переданий до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані ї неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях.

IV. Обов’язки бібліотек з обслуговування

читачів

Бібліотеки з о б о в “ я з а н і:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі ї платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 року за № 534;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці надавати допомогу в підборі необхідних документів;

- дбати про культуру обслуговування читачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

- задовільнити потребу у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань та клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- створити читацькі ради;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.