Повернутися до звичайного режиму

Затверджено Погоджено

Директор Методист відділу освіти

Павлович О.В. Бабич Л.С.

(підпис) (підпис)

Річний план

роботи практичного психолога

КЗ « Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Менделюк Людмили Іванівни

на 2019-2020 навчальний рік

Склад служби:

1. Практичний психолог – Менделюк Людмила Іванівна

2. Соціальний педагог- Гапонюк Марія Адамівна

Нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність практичного психолога:

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

Закони України

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про дошкільну освіту ».

3. Закон України «Про загальну середню освіту».

4. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування».

5. Конституція України.

Тема, над якою буде працювати школа:

« Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочний час».

Проблема, над якою буде працювати служба:

«Створення психолого-педагогічної компетентності та всебічного розвитку учнів та їх самовиявів на уроках та в позакласних час» .

Мета служби:

«Допомогти учням повноцінно адаптуватися до соціального середовища та створити оптимальні соціально-педагогічні умови для гармонійного, всебічного розвитку особистості».

Завдання служби:

1. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення.

2. Допомога дитини в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої.

3. Попередження та корекція агресивної поведінки.

4. Надання своєчасної психологічної допомоги дітям, учителям, батькам, попередження психологічного напруження.

5. Здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми. Які мають труднощі у навчанні.

6. Сприяння розвитку навичок спілкування, формування толерантного ставлення до людей.

7. Здійснення профілактики девіантної поведінки, формування навичок здорового способу життя.

8. Надання консультативної психологічної допомоги вчителям, вихователям, дітям в системі вчителі-учні, батьки-діти.

9. Соціально-психологічний супровід школярів, родини, родичі яких перебувають або загинули у зоні АТО, постраждали внаслідок військових дій на сході України та мають певний травматичний досвід.

10. Створення сприятливих умов для розвитку дитини, надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами, встановлення зв’язків і дружніх відношень між учнем, сім’єю та школою;

Напрями роботи Термін проведення Цільова група / аудиторія Відмітка про виконання
І. Діагностика
Діагностика готовності до школи дітей 6-річного віку. Вересень 1 клас
діагностика шкільної тривожності Жовтень 7-10 класи
діагностика міжособистісних і між групових стосунків Листопад 8-9 класи
тест “Неіснуюча тварина” Січень 7-10 класи
Тест «Самооцінка психічних станів» Лютий 9-11 клас
Психологічний супровід обдарованих дітей Листопад Грудень Лютий 10-11 класи 5-9 класи 1-4 класи
Дослідження акцентуації характеру Жовтень Правопоруш-ники 5-10 класи
Діагностування “Злочинність очима підлітків ” Лютий 7-10 класи
Реалізація програми «Стоп насильству» Січень 9-11 класи
Дослідження професійного типу : анкетування „Мій вибір майбутньої професії” Листопад 9,11 класи
бесіда „Зацікавленість у професійному самовизначенні” Грудень 9,11 класи
тест „Карта інтересів” Січень 9,11 класи
тест „Професійні схильності”, тест Голландка. Лютий 9,11 клас
Проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб. Діти з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання) 2 клас 3 клас 5 клас
Анкета « Інтернет-залежність» Вересень Жовтень Листопад Грудень 2-4 класи 5-7 класи 8-9 класи 10-11 класи
Адаптація учнів 5-х класів до середньої школи Жовтень-листопад 5 клас
Адаптація учнів 1 класу Вересень-жовтень 1 клас
Діагностика обізнаності проблеми « ВІЛ/СНІДу» Жовтень Січень Квітень Травень 8-9 класи 5-7 класи 10-11 класи 1-4 класи
З педпрацівниками
Тест «Визначення психологічного клімату в колективі» Жовтень-Листопад Педпрацівники
Поради педагогічним працівникам з вирішення конфліктів між учнем та вчителем. Грудень Педпрацівники
Виступ на педраді-практикумі “Вплив оцінювання знань на психічний стан учителя” Методика «Психічне виховання» Січень Педпрацівники
Рекомендації педагогічним працівникам: як попередити потенційний суїцид Березень Педпрацівники
З батьками Анкета для визначення стилю батьківського спілкування. Жовтень, Листопад Батьки
Визначення психологічної атмосфери в сім’ї Січень Батьки
Діагностика батьківського відношення до дитини Лютий Батьки
ІІ. Профілактика
З учнями
Створити “Скриньку довіри” Вересень Жовтень 5-11 класи 1-4 класи
Надання групових консультацій Протягом року Згідно запитів
Надання індивідуальних консультацій Протягом року Згідно запитів
Психологічна допомога учням 10 класу, які мають труднощі у професійному самовизначенні. Березень 10 класи
Проведення індивідуальних психологічних консультацій, бесід з учнями. Протягом року 1-11 класи
Перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати?» Жовтень 1-11 класи
Проведення уроків відвертого спілкування. -«Змінюй в собі негативне ставлення до інших». –«Допоможи собі рятуючи інших». -«Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі». Листопад 1-4 класи 5-7 класи 8-11 класи
Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо –НІ! Грудень 1-11 класи
З педколективом
Надання індивідуальних та групових консультацій з питань навчально-виховного процесу. - неадекватна поведінка учнів, - причини труднощів, шляхи їх подоланні; -індивідуальні консультації щодо особливостей адаптації, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами Протягом року Вчителі школи
Години спілкування «Кібербулінг! Який він?». Січень Вчителі школи
Перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати?» Вересень Вчителі школи
З батьками
Надання індивідуальних та групових консультацій Згідно запитів Батьки
Ознайомлення батьків з проблемами адаптації дітей 6-го віку до школи, залучення до відповідної корекційної роботи. Жовтень Батьки 1-го класу
Ознайомлення батьків з проблемами адаптації дітей 5-го класу до, залучення до відповідної корекційної роботи. Листопад Батьки 5-го класу
Індивідуальні консультації щодо особливостей адаптації, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами Протягом року Батьки дитини з ООП
Перегляд відео-презентацій «Що таке булінг? Як його розпізнати?» Листопад Батьки
ІІІ. Корекція
З учнями
Тренінгові заняття «Захист від незнайомця» Жовтень 1-4 класи
«Ефективне спілкування» Грудень 5-8 класи
«Дружба». Лютий 9-11 класи
Проведення корекційно-розвиваючих занять за програмою: Самоукіна Н.В. „Корекція пізнавальних процесів та розвиток інтелектуальних здібностей школярів Кожного місяця Діти з ООП
Особливості міжособистісних стосунків у підлітків Січень 7-11 класи
Групова психо-корекційна робота І півріччя 1-5 класи
Тренінгове заняття «Торгівля людьми-грубе порушення прав громадянами» Листопад 7-11 класи
З педпрацівниками
Проведення практичного заняття з елементами ігрового тренінгу на зняття втоми, покращення настрою. Тема: «Стрес- це не проблема». Січень Вчителі
« Формування навичок ефективної взаємодії в колективі» Листопад Вчителі
З батьками
Батьківські всеобучі «Чи розумієте Ви свою дитину?» Березень Батьки
Проведення заняття на тему: « Чи розумієте Ви здібності своєї дитини» Жовтень Лютий Квітень Батьки 1-4 класи Батьки 5-9 класи Батьки 10-11 класи
Сім’я – простір без насильства. Листопад Січень Батьки 1-4 класи Батьки 5-11 класи
ІV. Навчальна діяльність
__________________________________ ___________ ________
V. Консультування
Індивідуальна робота з дітьми, батьками (за потребою) Протягом року
Як зберегти психічне здоров’я під час підготовки до іспитів та ЗНО. Травень
Консультування батьків та вчителів з питань адаптації учнів до нових умов навчання. Вересень- листопад
VІ.Просвіта
З учнями Виступи перед учнями: «Профілактика правопорушень. Індивідуальні профілактичні заходи». Травень Грудень 5-7 класи 8-11 класи
Бесіда: «Закон і ми» Листопад 1-4 класи
Бесіда: « Попередження торгівлі людьми» Травень Грудень 5-8 класи 9-11 класи
Бесіда: «Дружні стосунки дівчаток і хлопчиків» Вересень 1-2 клас
Бесіда: «Моя сім’я» Жовтень 3-4 клас
Бесіда: «Інваліди- життя серед життя» «Інваліди- це не обділеність долею» Грудень Грудень 5-11 класи 1-4 класи
Бесіда: « Жінки, мир, безпека» Грудень 9-11 класи
Бесіда: « Сторінками минулого: що я знаю про героїв АТО» Вересень 9-11 класи
Інформаційна бесіда: «Герої нашого часу» Грудень 5-8 класи
Бесіда: «Шляхи та запобігання шляхів та проявів суїциду серед учнів» Жовтень Грудень Лютий Квітень 5-7 класи 8-9 класи 10-11 класи 4 клас
З педпрацівниками
Ознайомлення вчителів першокласників з результатами обстеження готовності дітей до школи. Жовтень Вчителі 1 класу
Допомога вчителям у підборі психологічної л-ри на виховні години Протягом року Класні керівники
Консиліум для педколективу: -10 правил спілкування з дитиною Листопад Педколектив
Особливості адаптації 5-ти класників Жовтень Вчителі 5го класу
З батьками
Підготовка роздаткового матеріалу та порад для батьків. Листопад Батьки
Організація лекторіїв «Батькам про права дитини». Березень Батьки
Бесіда: «Як подолати дитячу агресивність?» Протягом року Батьки
VІІ. Інше написання планів: - складання плану на рік Вересень Психолог
Щоденне оформлення документації, оформлення звітної документації Протягом року Психолог
Складання індивідуального плану роботи з дітьми з особливими освітніми потребами Протягом року Психолог
Проведення тижня психології Лютий Психолог
Брати участь в семінарах, метод об’єднаннях практичних психологів Згідно плану служби району Психолог
Складання індивідуальних карт учнів. Протягом року Психолог
Підготовка матеріалів для лекцій, бесід, діагностичного інструментарію Протягом року Психолог
Складання протоколів За результатами роботи Психолог
Ведення журналів Протягом року Психолог
Підтримувати зв'язки з дільничим інспектором. Протягом року 7-11 класи
Налагодити співпрацю з акушер-гінекологом Протягом року Акушер-гінеколог
Співпраця з медичною сестрою школи Протягом року Огієвич Ж. О.
Співпраця з ІРЦ Протягом року ІРЦ
Співпраця з ССМ Протягом року ССМ
Відвідування учнів вдома(за необхідністю). Протягом року Психолог
Відвідування батьків за місцем роботи. Протягом року Психолог
Співпраця з представниками психологічної служби. Протягом року Психолог

РОБОТА соціально-ПСИХОЛОГІЧНОЇ

СЛУЖБИ Локницької ШКОЛИ

Соціально-психологічна служба школи працює згідно Положення Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує практичний психолог – Менделюк Людмила Іванівна, соціальний педагог-- Гапонюк Марія Адамівна.

Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоровꞌя, соціального захисту, сімꞌї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.

В роботі психолог школи керується нормативним актом Етичний Кодекс психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність.

Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності, допомагає у підвищенні ефективності навчання і виховання учнів, у виконанні функцій, пов’язаних з профілактикою психічного здоровꞌя, реабілітацією.

Головні принципи роботи психологічної

служби:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПСИХОЛОГІЧНИХ, ДОСЛІДЖЕНЬ

КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Форми роботи:групова, індивідуальна.

Робота психолога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Для початківця фахівця школа – хороша можливість придбати цінний досвід роботи з людьми, з дітьми, досвід вирішення всіляких психологічних проблем. Але школа – це величезний соціальний інститут. Психолог працює не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками.

Види діяльності психолога в школі:

1.Психодіагностика

2.Психокорекція

3.Реабілітація

4.Профілактика

5.Прогностика

6.Психологічний супровід

У діагностичному плані

Можливість проводити діагностику як цілеспрямований, організований, послідовний процес з чіткими цілями і результатами. Ми користуємось критеріями, за допомогою яких можна оцінити різні аспекти розвитку школяра: рівень розвитку психічних процесів, зміст різних сторін психічного життя. Підібрані методики для обстеження школярів дозволяють оцінити важливі для супроводу аспекти життя. Завжди проводимо порівняння показників однієї паралелі та між паралелями.

Упсихокорекційномутарозвиваючомуплані

Ми намагаємось наповнити корекційно – розвиваючу роботу змістом, який дозволяє працювати зі шкільними труднощами дітей та підлітків. Використовуємо існуючі корекційні програми у відповідності з потребами школярів

У консультаційному та просвітницькому плані

Використовуючи поняття психолого-педагогічного статусу і вимог до нього, ми можемо:

– проаналізувати стиль педагогічного спілкування, враховуючи виявлені особливості учнів;

– наповнити змістом просвітницьку роботу з учителями, а саме: ознайомити їх з поняттям психолого-педагогічного статусу ( на що, перш за все, слід звернути увагу в роботі з учнями) та причинами психологічних проблем навчання, поведінки і психічного самопочуття, що виникають у школярів.

Таким чином, параметри психолого-педагогічного статусу школяра є певним орієнтиром для побудови психологічної та педагогічної діяльності: на що конкретно потрібно звертати увагу при організації педагогічного спостереження; в яких сферах шукати найбільш можливі причини, що існують у школярів.

Основними джерелами одержання інформації про психолого-педагогічний статус дитини на етапі діагностичного мінімуму є:

· Опитування вчителів і батьків.

· Спостереження за школярами.

· Психологічне обстеження дітей.

· Аналіз педагогічної документації і матеріалів попередніх досліджень.

Напрямки психологічної служби:

Психологічне просвітництво

Психологічна профілактика

Психологічна діагностика

Психологічна корекція

Консультаційна діяльність

Кiлькiсть переглядiв: 520

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.