СИМВОЛИ ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ

Гімн Веселкової країни

Про державу пісня лине,

До неба злітає.

Гей, родино, Україно,

Веселкою грає.

Всю державу обнімають

Золоті роздоли.

Нас чекає, зустрічає

Веселкова доля.

Приспів:

Хай у кожному серці,

Наче сонячна мрія,

Заспіває веселка.

Про державу й надію.

Понад світом-дивоцвітом

Веселка і скриться.

Будем дбати, шанувати

Прадавні криниці,

Конституцію держави,

Кобзареве слово,

Честь козацької громади,

Солов’їну мову.

Приспів.

Гасло Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!

РЕЙТИНГ-КОЛІР УЧАСТІ УЧНІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ШКОЛИ

Червоний Криниця пам’яті Участь у пошуково-краєзнавчій роботі, шефство над вдовами ветеранів війни. Відвідування історико-краєзавчих музеїв, участь у мітингах, акціях.
Помаранчевий Криниця радості Участь у розважальних конкурсах, конкурсах малюнків і плакатів, виставках декоративно-прикладного мистецтва, оглядах-конкурсах малюнків і плакатів, виставках декоративно-прикладного мистецтва, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності.
Жовтий Криниця доброти Участь у доброчинних акціях («Милосердя» тощо), робота з підшефними класами, участь у позакласній гуртковій роботі, творчих конкурсах. Робота загону волонтерів «Прометей».
Зелений Зелена криниця Участь в акції «Посади дерево» та інших природоохоронних акціях, у місячниках із охорони навколишнього середовища, днях довкілля.
Блакитний Криниця мудрості Участь в олімпіадах, предметних тижнях, інтелектуальних конкурсах, іграх, змаганнях. Організація родинних свят, персональних виставок, творчих віталень.
Синій Криниця-трудівниця Участь в екологічних акціях, суботниках із прибирання території школи, проведення акцій: «Розквітай, шкільне подвір’я», «Дахи для птахів», «Допоможемо зимуючим птахам»; участь у змаганні за звання «Кращий клас школи».
Фіолетовий Богатирська криниця Відвідування спортивних гуртків, секцій. Участь у днях здоров’я, спортивних змаганнях.

ОСНОВНІ ЗАПОВІДІ ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

● Роби добро!

● Люби своїх близьких!

● Допомагай людям!

● Наполегливо опановуй знання!

● Краще віддавати своє, аніж взяти чуже!

● Не лінись і не шукай виправдання своїм недолікам!

● Знайди мету в житті»

● Пізнай світ і себе!

● Внось у своє життя новизну!

ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВ ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

Міністерство освіти та науки

Членами міністерства є представники від кожного класу, що відповідають за організацію навчання.

Міністерство освіти та науки збирає і опрацьовує статистичні відомості успішності учнів, за підсумками яких щотижня проводить загальношкільні лінійки. Організовує допомогу учням, які мають незадовільні оцінки, залучає учнів до участі в гуртках. Допомагає вчителям організовувати тематичні вечори, різноманітні заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів (предметні тижні, олімпіади, вечори, випуски стінгазет, конкурси, огляди підручників тощо).

Міністерство культури та дозвілля

Членами міністерства культури та дозвілля є представники від кожного класу, які відповідають за культурно-масову роботу.

Члени міністерства культури та дозвілля стежать за періодикою держави, збирають матеріали для шкільного інформаційного вісника «Рідна школа». Міністерство культури та дозвілля бере шефство над учнями початкових класів, активно допомагає вчителям початкових класів організовувати дозвілля учнів. Міністерство культури та дозвілля бере шефство над учнями початкових класів, організовувати дозвілля учнів. Міністерство культури та дозвілля організовує проведення культурно-масових заходів, шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє поміж класами та учнями доручення з підготовки цих заходів.

Міністерство охорони здоров’я та спорту

Членами цього міністерства є представники від кожного класу, які відповідають за фізкультуру і спорт.

Міністерство фізкультури та спорту організовує правильне проведення ранкової гімнастики, залучає учнів до занять у спортивних секціях, днях здоров’я, спортивних спартакіада.

Міністерство організовує в позаурочний час різноманітні змагання і турніри. Міністерство контролює санітарний стан класів, зовнішній вигляд учнів, допомагає черговому класу організовувати харчування учнів, запрошує медиків-фахівців для проведення різноманітних роз’яснювальних бесід.

Міністерство інформації та просвіти

Членами міністерства є представники класів, які відповідають за інформування та просвіту.

Міністерство працює над формуванням в учнів власної думки, умінням висловлюватися і слухати, толерантно ставитися до переконань інших. Члени міністерства щотижня на загальношкільних лінійках інформують учнів про цікаві події життя школи, країни.

Міністерство інформації та просвіти випускає святкові, тематичні газети та плакати

Міністерство дисципліни та порядку

До міністерства дисципліни та порядку входять представники від усіх класів, які відповідають за дисципліну й порядок. Їх обов’язки:

● чітко знати всіх учнів, схильних до правопорушень, які перебувають на шкільному обліку;

● організовувати та поводити зустрічі з працівниками міліції;

● проводити розслідування усіх правопорушень, скоєних учнями в школі та поза нею;

● відстоювати права та захищати честь і гідність учнів.

Міністерство надає допомогу педагогічному колективу школи виховувати в учнів свідому дисципліну, дотримувати правила для учнів, вивчає та роз’яснює конституцію Веселкової країни.

Міністерство організовує чергування класних колективів по школі, чітко контролює прогули та запізнення учнів на уроки. Організовує та проводить тижні правових знань.

ЗАКОНИ ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

І. Закон про захист честі та гідності членів учнівського самоврядування Веселкової країни

Стаття 1. Особистість кожного, хто працює чи навчається у Локницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати її здоров’ю людини, обмежувати права, ображати честь і гідність.

Стаття 2. Образою честі та гідності людини є:

● побиття;

● загроза, залякування і шантаж;

● вживання образливих слів, прізвиськ;

● дискримінація за національними і соціальними ознаками;

● глузування із фізичних недоліків;

● навмисне доведення іншої людини до стресу, зриву;

● поява в стані сп’яніння;

● добровільне взяття на себе функцій раба («шістки»);

● здирство, вимагання;

● крадіжка;

● псування особистих речей інших людей;

● брудні наклепи, плітки;

● будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

ІІ. Закон про права й обов’язки членів Веселкової країни

Стаття 1. Члени учнівського самоврядування мають право:

● на самореалізацію;

● на успіхи в навчанні;

● обирати й бути обраними в керівні органи шкільного самоврядування;

● проявляти активність і самостійність щодо організації роботи учнівського самоврядування;

● на медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток, психологічну підтримку;

● брати участь у роботі трудових об’єднань, спортивних секцій, гуртків за інтересами;

● створювати об’єднання, гуртки за інтересами;

● на свободу думки та релігії;

● володіти власним майном;

● на недоторканість, захист від втручання в особисте життя;

● захищати свою честь та гідність у керівних органах учнівського самоврядування;

● послідовно відстоювати свої права.

Стаття 2. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

● любити рідну землю, свою країну;

● дотримувати закони України, статут, конституцію школи;

● вчитися успішно, працювати творчо;

● вміти самостійно приймати відповідні рішення;

● діяти у межах правового поля;

● брати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях;

● поважати представників інших культур і релігій;

● набувати досвіду демократичної поведінки;

● бути носіями принципів загальнолюдської моралі;

● берегти своє здоров’я;

● бути прикладом для молодших школярів.

ІІІ. Закон про головні правила Веселкової країни

Стаття 1. Повсякденні правила життя:

● не будь зарозумілим, коли станеш сильним;

● не обіцяй нічого, коли станеш багатим;

● не хвались нічим, коли станеш досвідченим;

● не смійся над старим, коли молодий;

● не смійся над нерозумним, коли розумний;

● не смійся над дурним, коли мудрець;

● не будь занадто самовпевненим, але й занадто сором’язливим;

● не будь занадто говірким, але й занадто мовчазним;

● не будь занадто суворим, але й занадто добрим;

● будь твердим без гніву;

● будь наполегливим без суперечки;

● будь увічливим без гордовитості;

● будь мужнім із ворогами;

● залишайся глухим до наклепу.

Стаття 2. Правила честі:

● чесність і у всьому – в навчанні й у поведінці;

● не видавай навмисно чужі ідеї за свої, спільну роботу за власну – це плагіат;

● допустимими є чесні відповіді на запитання товаришів, ради школи; неправда, тим паче нерозкрита, змінює людину;

● поведінка має бути присто йною завжди і скрізь;

● пам’ятай про добре ім’я своєї школи і на канікулах;

● повага до жінки – справа честі учня школи; учениця школи знає, що культуру відносин у класі, суспільстві визначає жінка.

Стаття 3. Становлення до власності:

● будь-яка власність, у тому числі учня та педагога, вимагає поважного ставлення;

● коли забуваєш повернути чужу книжку чи річ, підпадаєш під вплив безвідповідальності;

● повна компенсація майнового збитку – справа честі кожної людини у школі;

● за псування чи знищення власності рада школи може ввести систему колективної відповідальності.

Стаття 4. Заборони:

● поширення, збереженні і вживання наркотиків, алкоголю, куріння категорично заборонено; учні, які порушили заборону на куріння, мають пройти програму звільнення від тютюнової залежності, а після закінчення цієї програми вони або звільняються від шкідливої звички, або будуть відраховані зі школи;

● нецензурна лайка не повинна звучати у стінах школи;

● покарання за порушення головних правил не вимагає санкцій будь-яких органів управління школою; адміністрація зобов’язана використовувати всі засоби впливу, передбачені навчальним регламентом із відрахуванням включно; учень (його батьки) має право подати апеляцію.

ІV. Закон про побутову культуру Веселкової країни

Стаття 1. Кожен учень школи дбає про високу побутову культуру Локницької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Побутова культура – це вимога бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитися до шкільного майна і робити все задля його збереження.

Стаття 2. У школі вважаємо варварством і не допускаємо :

● смітити;

● заходити до приміщення у брудному взутті;

● плювати;

● писати на меблях, стінах, підвіконнях, дверях та інших, не призначених для письма, предметах;

● ламати меблі, обладнання, виводити з ладу технічні засоби навчання, надавати їм неестетичного вигляду, псувати підручники;

● завдавати будь-якої шкоди особистим речам учнів, педагогів, працівників школи;

● одягати в школі джинсові спідниці та штани; неохайної зачіски.

Стаття 3. Рішення про стягнення, відшкодування майна шкоди приймає учнівський парламент школи, педагогічний колектив, адміністрація школи.

V. Закон про прогули та запізнення у Веселковій країні

Стаття 1. Прогул – це нез’явлення на уроки без поважної причини (досить серйозно) або нез’явлення без документального підтвердження (заяви батьків, довідки з лікарні тощо).

Стаття 2. Якщо в учня школи є причини пропустити урок, він повідомляє про це педагога, вказує причину. Прогульник відпрацьовує і складає навчальний матеріал пропущеного уроку у визначений викладачем час і спосіб.

Стаття 3. Запізнення – це поява учня школи в класі після того, як вчитель розпочав урок, без попередження і відкритого пояснення причини, або без такого пояснення після закінчення уроку.

Стаття 4. Кожен педагог систематично веде облік відвідування і запізнення учнів у класних журналах на першій сторінці, в журналі відвідування у методичному кабінеті та спеціальному журналі для збирання пояснювальних записок пропусків уроків у журналах-теках у секретаря школи.

Стаття 5. Прогул і запізнення – це вчинки, що ображають гідність і марнують час педагога й учнів, тому за це винні мають вибачатись.

VІ. Закон про чергування у Веселковій країні

Стаття 1. Черговий по школі сприяє дотриманню законів школи, норм високої побутової культури учнями, педагогами, працівниками школи.

Стаття 2. Обов’язки чергових по школі:

● для підтримання дисципліни і порядку в школі призначають черговий клас, який чергує протягом тижня;

● черговий клас приходить на чергування за 30 хвилин до початку уроків. Щодня староста чергового класу призначає чергових. Черговий постійно перебуває при вході у школу і запрошує педагогів, учнів у разі потреби. Якщо до школи приходять гості, черговий допомагає їм вирішити їхні питання. Якщо відвідувачі школи порушують правила, черговий просить їх залишити приміщення школи. Черговий поводиться ввічливо і тактовно;

● чергові учні обов’язково повинні мати бейджики й чергувати на визначених постах;

● чергові стежать за порядком і дисципліною учнів школи, вимагають дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки;

● у разі необхідності, наприклад порушення законів школи, черговий зауваження і вимагає виконання від порушника його вимог. У випадку серйозного порушення або невиконання від порушника його вимог черговий до «Журналу чергового» заносить ім’я порушника і повідомляє про це міністерство дисципліни та порядку;

● старший черговий контролює відвідування учнями школи, відповідає за чистоту в коридорі, перевіряє санітарний стан класів, здає школу наприкінці навчального дня черговому вчителю. Щопонеділка парламент школи проводить загально шкільну лінійку, де підбиває підсумки чергування класу та розглядає організаційні питання.

Стаття 3. Обов’язки чергових по классу

Чергові учні по класу мають приходити до школи за 20 хвилин до початку уроку. Вони зобов’язанні: ● доповідати класному керівникові про стан справ у класі, відмічати відсутніх;

● стежити за збереженням шкільного майна;

● оберігати книги, поливати квіти;

● допомагати вчителю на уроці. ● після закінчення уроків проводити якісне прибирання класної кімнати.

КОНСТИТУЦІЯ ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі принципів суверенності, єдності та взаємозв¢язку школи з усіма сферами життя народу, виховання на засадах класичної та народної педагогіки, демократизації шкільної діяльності, гуманізмі.

Стаття 2. У своїй діяльності шкільне учнівське самоврядування керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», цією конституцією, Конвенцією прав дитини, статутом шкли, постановами Кабінету Міністрі та іншими законодавчими актами.

Стаття 3. Шкільне учнівське самоврядування сприяє розвиткові творчої особистості учнів, захищає їхні права, а також забезпечує набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору.

Шкільне учнівське самоврядування сприяє формуванню активної позиції кожної особистості, творчої діяльності, рис соціального партнерства, виробленню умінь і навичок співробітництва за умов первинних дитячих колективів.

Стаття 4. У Локницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів визнане і гарантоване учнівське самоврядування.

Стаття 5. Головні завдання органів учнівського самоврядування:

· захист інтересів учнів, створення об¢єднань, клубів за інтересами;

· створення умов для самореалізації особистості учня;

· проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят;

· створення умов для набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки;

· сприяння професійній орієнтації учнів.

Стаття 6. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи з опертям на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів і педагогів.

Стаття 7. Органи учнівського самоврядування безпосередньо взаємодіють із адміністрацією, науково-меодичними об¢єднаннями педагогів, технічними службами, батьківським комітетом, координаційною радою школи.

Стаття 8. Функціонування органів учнівського самоврядування здійснюють згідно з його структурою.

Стаття 9. Учнівське самоврядування виконує законодавчу, виконавчу та виховну функції.

Стаття 10. Державна мова – українська. Учителі школи і всі працівники спілкуються і навчають учнів спілкуватися українською мовою.

Стаття 11. Санітарно-гігієніні умови мають відповідати умовам безпечного навчання.

Стаття 12. Конституція шкільного самоврядування має найвищу чинність, якщо її положення не суперечать Конституції України, законам України, не завдають шкоди особистості.

Стаття 13. Символами шкільногоучнівського самоврядування є прапор, герб і гімн Веселкової країни.

Розділ ІІ. Права й обов¢язки членів учнівського самоврядування

Стаття 1. Всі учні є рівними у своїх правах.

Стаття 2. Учні мають право:

· вимагати від адміністрації школи створення необхідних організаційно – пелагічних навчальних, матеріальних і санітарно-гігієнічних умов для одержання повноцінної освіти та занять фізкультурою і спортом;

· вільно вести дискусію із учителем, брати участь у самоуправлінні школи, висловлювати свої погляди та переконання. Здійснення цих прав може бути обмежене в інтересах громадського порядку з метою запобігання злочинам, охорони здоров¢я учнів, захисту репутації та прав інших людей, підтримання авторитету школи;

· розповідати (доводити до відома) адміністрації школи, класному керівникові, будь-якому вчителеві свої проблеми, запитання, сумніви й одержувати від них допомогу, пояснення, відповіді;

· презентувати школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах;

· гласно й об¢єктивно оцінювати свої знання і вміння з кожного авчального предмета;

· на попереднє повідомлення про строк і обсяг письмових робіт (протягом дня може бути проведено не більше двох контрольних робіт чи атестацій);

· на повагу гідності особистості, в сімейних і товариських справах;

· на відпочинок під час перерв між уроками, на канікулах;

· скласти державну підсумкову атестацію екстерном;

· випускати друковані видання, стінгазети під редакцією уповноважених осіб;

· брати участь у шкільних справах, вільно обирати й бути обраними до класних і шкільних органів самоврядування.

Стаття 3. Учні зобов¢язані:

· дотримувати правила для учнів і конституцію Веселкової країни;

· дорожити честю школи як власною;

· старанно навчатись, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини, виконувати розпорядження дирекції школи, педагогічної ради, учителів, поважати працю усіх працівників школи;

· підтримувати в чистоті й порядку приміщення і територію школи;

· підтримувати і примножувати шкільні традиції;

· турбуватися про здоров¢я і безпеку власного життя та своїх товаришів, займатися фізкультурою і спортом напоїв, наркотиків, не курити, не вживати алкогольних напоїв, наркотиків та інших одурманливих засобів, бути чистими і охайними;

· дотримувати правила суспільного співжиття;

· не завдавати шкоди шкільному майну.

Стаття 4. Учителі школи мають право на:

· забезпечення умов для своєї професійної діяльності, вдосконалення кваліфікації; педагогічну ініціативу; експериментальну роботу відповідно до нормативно-правових актів і поширення свого науково-обгрунтованого педагогічного досвіду;

· участь в управлінні школою;

· вільний вибір форм, методів і засобів навчання та вихованя;

· відповідні умови праці та побуту;

· невиконання адміністративних доручень, не пов¢язаних із виконанням прямих обов¢язків (навчально-виховних функцій).

Стаття 5. Учитель зобов¢язаний:

· працювати творчо й добросовісно, бездоганно виконувати свої обов¢язки, давати учням міцні та ґрунтовні знання;

· дотримувати дисципліни праці, відповідати особисто за неналежне виконання обов¢язків;

· поважати гідність учнів і батьків;

· систематично підвищувати свій педагогічний рівень;

· показувати приклад у праці, поведінці, пропагувати здоровий спосіб життя, турбуватися про своє власне здоров¢я;

· дотримуватися статуту школи.

Стаття 6. Батьки мають право:

· вимагати від працівників школи шанобливого ставлення до дітей;

· брати участь у самоврядуванні школи;

· звертатися до органів шкільного самоврядування;

· вимагати від адміністрації школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального процесу.

Стаття 7. Батьки зобов¢язані:

1) проявляти постійну турботу про своїх дітей, повагу до їхньої людської гідності;

2) піклуватися про моральне виховання дітей, виховувати повагу необхідні умови

для їхнього розумового т фізичного розвитку;

3) відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори, брати участьу різних

шкільних заходах, допомагати школі;

4) турбуватися про здоров¢я дітей, організовувати їхнє щорічне оздоровлення,

залучати дітей до посильної праці;

5) забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи;

6) батьки, які чинять перешкоди в одержанні їхніми дітьми освіти, відповідають

згідно з чинним законодавством;

7) батьків, які сумлінно виховують своїх дітей, відзначає адміністрація школи;

8) батьки відповідають за:

· антипедагогічні дії щодо дітей;

· небажання створити дитині належні умови для становлення гармонійно розвиненої особистості;

· зневажливе й неетичне ставлення до особистості вчителя чи педагогічного колективу;

· ігнорування рішень шкільної та педагогічної рад, батьківського комітету класу, пов¢язаних із вирішенням питань навчання та виховання;

· порушення прав дитини, визначених Конвенцією про права дитини.

Розділ ІІІ. Вибори. Референдум

Стаття 1. Волевиявлення членів шкільного колективу здійснюють через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 2. Право голосу на виборах і референдумах мають члени шкільного колективу від 5-гокласу.

Стаття 3. Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і проходять на підставі цієї конституції, загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 4. Референдум призначає не менше як 60 учнів, які мають право голосу, за умови що підписи зібрано не менш як у шістьох класах і не менше десяти підписів у кожному класі. Рішення затверджує рада школи.

Розділ ІV. Парламент школи

Стаття 1. Парламент школи є законодавчим органом шкільного самоврядування

учнів.

Стаття 2. Чисельність парламенту школи становить 15 осіб, яких обирають шляхом відкритого голосування на конференції учнів 5-11 –х класів терміном на 1 рік.

Стаття 3. Чергові вибори парламенту відбуваються у третій тиждень вересня.

Стаття 4. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання парламенту поводять один раз на місяць. Парламент можна збирати позачергово для вирішення поточних питань.

Стаття 5. Члени парламенту мають право вільного висловлення.

Стаття 6. Повноваженнячленів парламенту можуть бути припинені у разі:

· складання повноважень за особистою заявою;

· переходу до іншої школи;

·відкликання класом свого представника парламенту;

· закінчення школи;

· рішення парламенту школи.

Стаття 7. Парламент працює сесійно. На першу сесію збираються не пізніше ніж на 10-й день початку навчального семестру.

Стаття 8. Засідання проводять відкрито. Закрите засідання проводять за рішенням більшості членів парламенту школи.

·Стаття 9. Повноваження парламенту школи:

· внесення змін до конституції школи;

· призначення загальношкільного референдуму;

·затвердження учнівського бюджету школи;

· затвердження програм економічного, науково-технічного, соціального та національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

· розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програм діяльності кабінету міністрів;

· надання згоди на призначення парламентом прем¢єр – міністра;

· здійснення контролю за діяльністю кабінету міністрів школи;

· призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини; заслуховування його щорічної доповіді про стан дотримання та захист прав.

Стаття 10. Голова парламенту (президент школи) учнівського самоврядування :

· проводить засідання парламенту школи;

· організовує підготовку питань до розгляду;

· підписує акти;

· організовує роботу апарату парламенту.

Стаття 11. Право законодавчої ініціативиналежить шкільним міністрам, кабінету губернаторів школи, парламенту школи.

Розділ V. Кабінет міністрів школи, інші органи виконавчої влади

Стаття 1. Кабінет міністрів є вищим органом системи органів виконавчої влади. Кабінет міністрів відповідальний, підконтрольний і підзвітний парламенту школи.

Стаття 2. До складу кабінету міністрів школи входять: прем¢єр-міністр школи, міністри:

· освіти та науки;

· культури та дозвілля;

· охорони здоров¢я та спорту;

· інформації та просвіти;

· дисципліни та порядку;

· добрих справ;

· ради справедливих.

Стаття 3. Прем¢єр-міністра школи призначає парламент за згодою його більшості. Персональний склад кабінету міністрів затверджує парламент школи за поданням прем¢єр-міністра.

Стаття 4. Прем¢єр-міністр школи керує роботою кабінету міністрів, спрямовує її на виконання програми діяльності кабінету міністрів школи, схваленої парламентом школи.

Стаття 5. Кабінет міністрів школи:

● вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод учнів;

● розробляє і здійснює програми відповідно до спрямувань центрів;

● організовує позакласну роботу учнів;

● контролює чергування класів по школі;

● контролює відвідування уроків учнями школи;

● спрямовує і координує роботу .

Стаття 6. Кабінет міністрів школи у межах своєї компетентності видає постанови і розпорядження.

Стаття 7. Кабінет міністрів школи складає повноваження перед новообраним парламентом школи.

Стаття 8. Прем¢єр-міністр і міністри мають право заявити парламенту школи про свою відставку.

Статя 9. Відставка прем¢єр-міністра школи має наслідком відставку всього складу кабінету міністрів у зв¢язку з прийняттям парламентом школи резолюції про недовіру.

Стаття 10. Прем¢єр-міністр зобов¢язаний подати парламенту школи заяву про відставку кабінету міністрів у зв¢язку з прийняттям парламентом школи резолюції про недовіру.

Стаття 10. Виконавчу владу класні ради.

Розділ VІ. Територіальний устрій

Стаття 1. За кожним класом закріплено класну кімнату, певну частину шкільного приміщення та шкільного подвір¢я за погодженою схемою.

Розділ VІІ. Рада справедливих

Стаття 1. Рада справедливих є єдиним органом конституційної юрисдикції у школі.

Стаття 2. Раду справедливих складають шестеро її членів: троє учнів і троє вчителів.

Стаття 3. членами ради можуть бути учні 7-11 класів, які навчаються у школі не менше одного року, та вчителі, які мають авторитет серед колег та учнів і працюють у школі не менше року.

Стаття 4. Членів ради обирають на один рік без права бути переобраним на повторний строк.

Стаття 5. Голову ради справедливих обирають на спеціальному пленарному засіданні ради зі складу членів ради школи шляхом відкритого голосування строком на один рік.

Стаття 6. Повноваження ради справедливих:

· вирішує питання про відповідальність конституції школи, законів та інших правових актів парламенту;

· розглядає конфліктні питання між учнями

· ями та вчителями;

· офіційно оголошує конституцію школи;

· захищає права учнів;

· вирішує питання про порушення конституції;

· ухвалює рішення, які є обов¢язковими і не можуть бути оскаржені.

Стаття 7. Порядок організації і діяльності ради справедливих, процедура розгляду справ визначені законом.

Розділ VІІІ. Класне самоврядування

Стаття 1. Класне самоврядування є правом кожного класу, школи.

Стаття 2. Форму та структуру самоврядування клас розробляє самостійно.

Стаття 3. До складу ради класу входять відповідальні за різні ділянки роботи, яких обирають на підставі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік. У класі обирають старосту класу.

Стаття 4. Органи класного самоврядування забезпечують:

· виконання конституції шкли, актів кабінету міністрів;

· законність і правопорядок додержання прав і свобод учнів;

· виконання програм міністрів;

· звітування класу про свою роботу;

· взаємодію з іншими класними органами самоврядування.

Стаття 5. Права класного самоврядування захищає рада справедливих.

Стаття 6. Органи класного самоврядування підконтрольні кабінету міністрів.

Розділ ІХ. Внесення змін до конституції школи

Стаття 1. Законопроект про внесення змін до конституції школи може бути подано до парламенту не менше як третиною учнівських міністрів школи від складу парламенту.

Стаття 2. Законопроект про внесення змін до конституції затверджують на агально шкільній референдумі, який призначає парламент. Повторне подання законопроекту про внесення змін до конституції з того самого питання можливе лише до парламенту наступного скликання.

Стаття 3. Законопроект про внесення змін до конституції школи, який розглядав парламент школи і прийняв його, може бути поданий до парламенту школи не раніше ніж через три місяці від дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Парламент школи протягом строку своїх повноважень не може змінювати ті самі положення конституції школи.

Розділ Х. Прикінцеві положення

Стаття 1. Конституція школи набуває чинності від дня її прийняття.

Стаття 2. День прийняття конституції шкли є шкільним святом.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

1.Президент учнівського самоврядування школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.Президента учнівського самоврядування школи обирають учні на підставі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на три роки.

3.Президентом учнівського самоврядування школи може бути обрано учня, який досяг 14-річного віку, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки зі шкільних предметів.

4.Президент школи:

● виносить на розгляд членів самоврядування питання, що турбують учнів школи;

● має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

● має право голосу під час вирішення питання подальшого перебування учнів у школі;

● скликає чергові засідання шкільного самоврядування;

● бере участь у роботі ради справедливих;

● не має права передавати свої повноваження іншим особам;

● координує діяльність усіх міністерств учнівського самоврядування;

● має право вето щодо рішень членів самоврядування;

● рішення президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

5.Повноваження президента школи припиняють у разі:

● відставки;

● стану здоров¢я;

● імпічменту;

● закінчення строку повноважень;

● закінчення школи.

ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Основні засади виборів президента учнівського самоврядування

Президента обирають учні 5-11 класів на підставі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування.

Документом, який підтверджує особистість президента школи, є учнівський квиток.

Учні школи, які мають право голосу (із 14 років), можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їхні члени, а також у проведенні передвиборчої агітації, здійснення спостереження за проведенням виборів президента.

Будь-які привілегії для президента учнівського самоврядування неможливі.

Стаття 2. Добровільність участі у виборах

Участь учнів школи у виборах президента школи є добровільною. Нікого не може бути примушено до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 3. Рівне виборче право

1.вибори президента є рівними. Учні школи беруть участь у виборах на рівних засадах.

2.Кожен учень на виборах має один голос, голосує особисто.

3.Усікандидати на пост президента мають рівні права та можливості брати участь у виборчому процесі.

4.Рівність прав і можливостей учасників у виборчому процесі забезпечено:

● забороною втручання адміністрації школи, класних керівників у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим законом.

Стаття 4. Вільні вибори

1.Вибори президента є вільними. Виборцям забезпечують умови для вільно формування волевиявлення під час голосування.

2.Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких дій, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборців, заборонено.

Стаття 5. Право бути обраним президентом учнівського самоврядування

1.Президентом має бути обраний учень школи, який на день виборів досяг 14 років, має право голосу, володіє державною мовою і навчається у школі більше двох років, є активним учасником шкільного життя.

2.Не може бути висунуто учня, який перебуває на кримінальному обліку.

3.Строк повноважень президента – два роки.

Стаття 6. Право висування кандидата на пост президента

1.Право висування кандидата на пост президента учнівського самоврядування належить учням школи, які мають право голосу. Це право реалізоване через класні виконавчі комітети, а також само висування у порядку, визначеному цим законом.

2.Клас може висунути лише одного кандидата на пост президента.

Стаття 7. Виборчий процес

1.Виборчий процес здійснюють на засадах:

● законності;

● публічності та відкритості;

● рівності всіх кандидатів на пост президента;

● свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу кандидата на пост президента до засобів масової інформації.

2.Початок виборчого процесу визначено строками, встановленим цим законом.

3.Вибрчи й процес містить такі етапи:

● утворення виборчих дільниць (один клас);

● утворення територіальних і дільничних комісій класів (по троє учнів від кожного класу);

● формування списку виборців, його перевірка, уточнення;

● висування та реєстрація кандидатів;

● проведення передвиборчої агітації;

● голосування в день виборів;

● підрахунок голосів виборців.

Стаття 8. Публічність і відкритість виборчого процесу

1.Підготовку та проведення виборів президента здійснюють публічно і відкрито.

2.Рішення виборча комісія доводить до відома учнів через шкільні друковані засоби масової інформації на агально шкільній лінійці.

3.Шкільна преса зобов¢язана висвітлювати хід виборчого процесу.

Розділ ІІ. Порядок і строки призначення та проведення виборів президента учнівського самоврядування

Стаття 1. Види виборів президента

1.Вибори президента можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

2.Черговіёвибори президента проводять у зв¢зку із закінченням строку повноважень президента відбуваються після проголошення президентом заяви про відставку.

Стаття 2. Порядок призначення виборів президента

1.Вибори призначає шкільний парламент. Про призначення виборів президента парламент приймає постанову.

2.Шкільний парламент призначає чергові та позачергові вибори президента.

3.Стаття 3. Строки призначення та проведення виборів

1.Чергові вибори президента відбуваються у третій вівторок місяця четвертого року повноважень президента.

2.Виборчий процес розпочинається з 1 вересня нового навчального року.

Розділ ІІІ. Шкільні виборчі комісії

Стаття 1.виборчі округи та виборчі дільниці

Вибори проводять у єдиному територіальному шкільному виборчому окрузі, тобто на території Локницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 2. Система виборчих комісій

Вибори президента учнівського самоврядування організовують і проводить

шкільна територіальна виборча комісія.

Стаття 3. Статут виборчої комісії

Виборчим комісіями є спеціальні органи школи, уповноважені організувати підготовку та проведення президента учнівського самоврядування.

Стаття 4. Утворення виборчих комісій

1.Усі виборчі комісії класів утворюють у другий тиждень вересня у складі голови, заступника, секретаря та двох членів комісії.

2.До шкільної виборчої комісії обирають по одному учневі з 10-11 класів. Обирають голову шкільної виборчої комісії і секретаря. Клас висуває одного учня від класу як незалежного спостерігача.

Стаття 5. Повноваження шкільної виборчої комісії

1.Шкільна виборча комісія приймає обов¢язкові роз¢яснення з питань виконання цього закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їхніх дій.

2. Шкільна виборча комісія:

● скликає засідання;

● реєструє кандидатів на пост президента, довірених йому кандидатів;

● забезпечує рекламу кандидатів;

● вирішує питання використання передвиборчих плакатів, буклетів;

● забезпечує виготовлення зразків виборчих бюлетенів, бланків протоколів виборчих комісій, підрахунок голосів і встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації.

Стаття 6. Організація роботи виборчих комісій

1.Основною формою роботи виборчої комісії є засідання. Яке скликає голова комісії.

2.Перше засідання проводять протягом трьох діб після оголошення виборів.

Стаття 7. Порядок роботи

1.Склад виборчої комісії призначає директор школи, який становлять:

● голова;

● заступник голови;

● секретар;

● два члени виборчої комісії.

2.Складання списку виборців.

3.Підготовка виборчої дільниці:

● кабінет для голосування;

● скринька для голосування;

● підготовка бюлетенів;

● столи виборчої комісії;

● стільці для незалежних спостерігачів від кандидатів у президенти.

4.Порядок голосування:

● чітко за часом (о 8.00);

● продемонструвати виборцям порожню скриньку, а потім її опечатати;

● кожному виборцю – бюлетень із підписом члена виборчої комісії.

5.Після закінчення виборів здійснюють сортування бюлетенів за таким принципом:

● дійсні;

● недійсні;

● зіпсовані.

Недійсними вважають бюлетені, в яких залишено два і більше прізвищ кандидатів, зіпсованими – розмальовані, перекреслені.

6.Потім члени виборчої комісії:

● дійсні бюлетені підраховують:

● підраховують голоси «за» і «проти» щодо кожного кандидата;

● заповнюють протокол.

Підсумки виборів оголошує наступного дня голова виборчої комісії на агально шкільній лінійці.

Стаття 8. Статус членів виборчих комісій

1.Член виборчої комісії має право:

● брати участь у підготовці питань, внесених на розгляд виборчої комісії;

● виступати на засіданнях виборчої комісії;

● перевіряти роботу комісій;

● безперешкодно знайомитися із документами виборчої комісії.

2.Член виборчої комісії зобов¢язаний брати участь у засіданнях виборчої комісії.

3.Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов¢язків заборонено агітувати «за» чи «проти» кандидатів на пост президента учнівського самоврядування, а також публічно оцінювати їхню роботу.

Розділ V. Списки виборців

Стаття 1. Порядок складання загальних списків виборців

1.Списки складають протягом п¢яти днів від дня оголошення виборів президента учнівського самоврядування.

2.Кожен учень-виборець має право ознайомитись зі писком виборців, подати скаргу до шкільної комісії за день до виборів.

Розділ VІ. Висування та реєстрація кандидатів на пост президента учнівського самоврядування

Стаття 1. Реєстрація кандидатів на пост президента

1.Висування кандидата на пост президента учнівського самоврядування розпочинається через п¢ять днів після оголошення виборів.

2.Кандидата на пост президента може висунути клас, а також у порядку само висування.

3.Клас може висунути лише одного кандидата у президенти на зборах класів (класній годині), про які повідомляють оголошенням. Складають короткий протокол.

4.Шкільна виборча комісія у триденний строк реєструє кандидатів на пост президента учнівського самоврядування.

Розділ VІІ. Передвиборча кампанія

Стаття 1. Строки проведення передвиборчої кампанії

1.Кандидат на пост президента учнівського самоврядування може розпочати проведення передвиборчої агітації наступного дня після його реєстрації ШВК.

2.Агітація закінчується за день до виборів.

3.У день виборів агітацію заборонено.

Стаття 2. Форми і засоби передвиборчої агітації

1.Учні школи мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборчі програми кандидатів на пост президента учнівського самоврядування.

2.До передвиборчої агітації належать: відеозаписи, фотоілюстрації, газети, «блискавки», малюнки, плакати, які мають відповідати закону, статуту школи.

Розділ VІІІ. Гарантії діяльності кандидатів на пост президента учнівського самоврядування школи та офіційних спостерігачів

Стаття 1. Довірені особи кандидата на пост президента

1.Кандидат на пост президента учнівського самоврядування може мати не більше

2.Довірені особи ведуть агітацію за обрання кандидата президентом, сприяють його діяльності.

Стаття 2. Офіційні спостерігачі

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост президента: це учні 10-11 класів на прохання кандидата на пост президента.

Розділ ІХ. Проведення голосування, визначення результатів виборів президента учнівського самоврядування

Стаття 1. Форма і текст бюлетеня для голосування

1.Бюлетень є документом суворої звітності. Він повинен містити дату, номер шкільного (територіального) округу.

2.ШВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів.

Стаття 2. Приміщення для голосування, вивчення результатів виборів президента учнівського самоврядування

Голосування відбувається у вестибюлі школи у спеціальних кабінках для голосування.

Стаття 3. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

Підрахунок голосів відбувається відкрито і гласно у присутності членів комісії, довірених осіб кандидатів у президенти.

Стаття 4. Протокол виборчої комісії про підрахунок голосів

1.Ступенева виборча комісія складає протокол підрахунків голосів, дані передає до шкільної виборчої комісії.

2.Новообраний президент учнівського самоврядування складає присягу на загальношкільній лінійці.

Стаття 5. Оскарження результатів виборів

Результати виборів можуть бути оскаржені у дводенний строк після виборів.

КЛЯТВА ПРЕЗИДЕНТА ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ

Я, _____________________ (прізвище, ім’я, по батькові ), обраний президентом учнівського самоврядування Веселкової країни, перед обличчям учнів школи урочисто клянуся:

· бути чесним і справедливим, порядним і розсудливим;

· охайним і дисциплінованим, прислухатися до потреб і очікувань усіх – від малого до великого;

· бути вимогливим до себе та навколишніх;

· очолювати самоврядування та докладати зусиль для втілення в життя основних положень передвиборчих програм.

Клянуся! Клянуся! Клянуся!

Теми засідань ради учнівського самоврядування

Дні проведення засідань – 2-й і 4-й вівторок місяця.

Вересень

Перше засідання

1.Визначення структури ради на навчальний рік. Розподіл обов’язків серед членів ради.

2.Затвердження плану проведення засідань ради на І семестр.

3.Визначення завдань щодо роботи Міністерств на новий навчальний рік.

4.Визначення структури шкільного самоврядування.

5.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на вересень.

Вересень

Друге засідання

1.Роль ради у підготовці та проведенні десанту допомоги пристарілим людям. Волонтерський загін «Чуйність».

2.Відзначення Дня працівників освіти в школі. Співпраця з колективами класів у проведенні дня самоврядування на честь цього свята.

3.Результати рейдів-перевірок, огляду-конкурсу куточків та озеленення класних кімнат.

4.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на жовтень.

Жовтень

Перше засідання

1.Визначення основних напрямів роботи, яка протягом навчального року має здійснюватися на повному самоврядуванні.

2.Підсумки місячника «Увага! Діти на дорозі!»

3.Підсумки Дня самоврядування.

Жовтень

Друге засідання

1.Діяльність Міністерства дисципліни та порядку з організації контролю за чергуванням у класах, порядком у приміщенні школи та на її території.

2.Затвердження плану-заходів під час осінніх канікул, складеного радою самоврядування спільно з педколективом школи та колективами класів.

3.Затвердження плану сітки роботи органів учнівського самоврядування на листопад.

Листопад

Перше засідання

1.Підсумки роботи учнівського колективу за 2 місяці (успішність, поведінка, участь у роботі класу, школи).

2.Робота ради самоврядування по залученню учнів школи у проведенні тижня правових знань. Роль Ради справедливих у цій роботі.

3.Про проведення благодійної акції «Не будь байдужим!»

Листопад

Друге засідання

1.Вивчення Міністерством освіти режиму для учнів та їхньої участі у позакласній роботі.

2.Дисципліна учнів під час перебування в школі та в позашкільний час. Робота Міністерства дисципліни та порядку з виховання свідомої дисципліни.

3.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на грудень.

Грудень

Перше засідання

1.Робота Міністерства освіти та науки з учнями, які мають низький рівнень навчальних досягнень та з учнями, які нерегулярно виконують письмові домашні завдання.

2.Контроль Міністерством дисципліни і порядку зовнішнього вигляду учнів школи. Організація рейдів-перевірок.

Грудень

Друге засідання

1.Результати роботи ради самоврядування за І семестр. Підсумки роботи ради загалом та окремо по Міністерствах.

2.Організація проведення Новорічного свята.

3.Затвердження плану заходів на час зимових канікул, складеного радою самоврядування спільно з класними колективами, педколективом школи.

4.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на січень.

Січень

Перше засідання

1.Затвердження плану засідань ради на ІІ семестр.

2.Співпраця Міністерств у проведенні предметних тижнів. Спільна робота з учителями-предметниками.

3.Обговорення пропозицій до плану проведення святкових заходів у ІІ семестрі.

Січень

Друге засідання

1.Роль Міністерства освіти та науки, Міністерства культури, Міністерства дисципліни та порядку у проведенні загальношкільних лінійок за новими, нетрадиційними формами, їхня результативність.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на лютий.

Лютий

Перше засідання

1.Про підготовку до Дня Святого Валентина.

2.Інформація Міністерства освіти та науки щодо занять в гуртках.

3.Результати рейдів-перевірок по школі.

Лютий

Друге засідання

1.Про участь у проведенні Дня рідної мови.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на березень.

Березень

Перше засідання

1.Робота Міністерства преси та інформації щодо ознайомлення учнів з передовим досвідом органів класного самоврядування, участю у районних заходах.

2.Інформація ради про підготовку до Шевченківських днів.

Березень

Друге засідання

1.Робота Міністерства охорони здоров’я та спорту щодо організації змістовного дозвілля під час навчання та канікул.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на квітень.

Квітень

Перше засідання

1.Робота Міністерства добрих справ з колективами класів (благоустрій території шкільного подвір’я, обеліска, над яким шефствують учні).

2.Про проведення екологічного місячника.

3.Роль ради у підготовці та проведенні звітно-виборних зборів у класах.

4.Результати рейдів-перевірок (згідно планом)

Квітень

Друге засідання

1.Підготовка до проведення у школі Вахти пам’яті на честь Дня Перемоги.

2.Підготовка до звітно-виборних зборів ради самоврядування.

3.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на травень.

Травень

Перше засідання

1.Результатмвність співпраці ради з колективами класів та педколективом школи у виконанні завдань, передбачених річним планом роботи школи.

2.Підсумки роботи самоврядування за навчальний рік та плани на майбутнє.

Травень

Друге засідання

1.Основні підсумки роботи ради за навчальний рік.

Визначення завдань на наступний навчальний рік.

2.Обговорення спільно (з колективами класів) пропозицій до плану роботи на наступний навчальний рік. Організація літнього відпочинку.

Кiлькiсть переглядiв: 891

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.