ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Директор школи ___________ О. Павлович

протокол №18 від 28.08.2019 року М.П.

Робочий навчальний план

комунального закладу

«Локницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Локницької сільської ради

Зарічненського району

Рівненської області

на 2019 – 2020 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

КЗ «Локницька ЗОШ І-ІП ступенів»

на 2019-2020 навчальний рік

І.Загальні засади

КЗ «Локницька ЗОШ І–ІІІ ступенів» – навчальний заклад, що забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. У школі створюється широкий діапазон умов здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу та творчих здібностей.

Тип навчального закладу - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів комунальної власності.

Профіль навчання

10 клас – профільне вивчення технологій.

11 клас – профільне вивчення математики.

Робочий навчальний план КЗ «Локницька ЗОШ І–ІІІ ступенів» враховує основні вимоги Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х та 2-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63), і спрямований на реалізацію освітніх потреб особистості та суспільства.

Навчальний план складений:

- для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 року №268;

- для 3-4-х класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407 (Таблиця 1);

- для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405 (Таблиця 10);

- для 10-11- х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 (Таблиця 2);

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 1 класі введено іноземну мову – англійську, у 10 класі введено профільне вивчення технологій, у 11 класі продовжено профільне вивчення математики.

Мова навчання - українська.

Число класів і кількість учнів в них:

№ п/п Клас Кількість учнів
1. 1 12
2. 2 14
3. 3 15
4. 4 16
5. 5 14
6. 6 16
7. 7 9
8. 8 10
9. 9 16
10. 10 12
11. 11 12
Всього класів -11 146

Тривалість уроку:

1 клас - 35 хвилин. 2-4 класи - 40 хвилин. 5-11 класи - 45 хвилин

В 2 класі в буде надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів за рішенням педагогічної ради (протокол педагогічної ради

№ 18 від 28.08.2019 року).

В 5 класі друга іноземна мова( англійська) буде оцінюватися

(протокол педагогічної ради №18 від 28.08.2019 року).

. II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття.

1. Основні особливості навчального плану початкової школи:

- введено додаткові уроки з української мови у 3 та 4 класах – по 1 год;

- введено індивідуальні заняття (по 1 годині) у 1, 2, 3 та 4 класах.

2. Основні особливості робочого навчального плану основної школи

- введено додаткові години з фізики (по 1 годині) у 7 та 8 класах;

- введено додатково 1 годину з біології у 6 класі;

З метою формування в учнів ставлен­ня до креслення як до одного з головних і необхідних за­собів спілкування людей у їхній практичній діяльності введено курс за вибором учнів «Креслення» у 8-9 класах по 1 годині.

Ураховуючи важливість прав дитини як наскрізного компонента усього освітнього процесу, з метою здобувачам освіти краще зрозуміти сутність та еволюцію концепції прав людини, особливості прав дитини, умови обмеження прав та їхнє гарантування державою, також механізм захисту прав дитини в Україні у 6 класі введено варіативний курс «Права дитини у вільній країні».

У варіативну складову навчального плану основної школи також уведено індивідуальні заняття з української мови – у 5,7,8 класах по 1 годині, а у 9 класі-0.5 години;

Української літератури у 5 класі – 1 годину; німецької мови у 6, 8 класах по 0,5 години; математики у 6, 7 класах – по 1 годині, а у 5, 9 класах – 0,5 години.

Згідно із заявами батьків учнів 5-9 класів обрано для вивчення другу іноземну мову - англійську.

3.Основні особливості робочого навчального плану старшої школи

- введено додаткові години для профільного вивчення технологій у 10 класі – 5 годин;

- введено додаткові години для профільного вивчення математики у 11 класі – 6 годин;

З метою особистісного розвитоку учнів, формування в них життєвої, соціальної, громадянської компетентностей з питань шлюбу, сім’ї та батьківства; підвищення цінності любові як базового почуття, що сприяє розбудові гармонійних сімейних (чоловічо-жіночих і дитячо-батьків-

ських) стосунків у 10 класі у варіативну складову було введено факультатив «Основи сім'ї» - 1 годину.

З метою сприяння формуванню знань у здобувачів освіти багатокультурної історії України, уявлень про міжнаціональні відносини та важливі аспекти історії різних народів України, в тому числі єврейського народу, формуванню національної самосвідомості та історичної памʹяті, патріотизму та толерантності, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії у варіативну складову введено факультатив « Історія Голокосту» – 1 годину у 11 класі.

Введено індивідуальні заняття з української мови у 10 та 11класах по 1 годині; з математики у 10 класі – 1 годину; з історії України у 11 класі – 1 годину.

Структура навчального року

І семестр – з 02 вересня по 25 грудня,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня.

Осінні канікули в 2019- 2020навчальному році розпочнуться 28 жовтня 2019 року і завершаться 03 листопада 2019 року. Тривалість осінніх канікул 2019 складе 7 днів.

Зимові канікули у 2019- 2020навчальному році розпочнуться 26 грудня 2019 року і триватимуть до 12 січня 2020 року. Тривалість зимових канікул складе 18 днів.

Весняні канікули в 2019 -2020навчальному році почнуться 23 березня 2020 року і триватимуть до 29 березня 2020 року. Тривалість весняних канікул складе 7 днів.

Робочий навчальний план початкової школи

на 2019/2020 навчальний рік

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2
Інваріантна складова
Українська мова 5+1 5+1
Іноземна мова 2 3
Математика 3 3
Я досліджую світ 7 8
Мистецтво 2 2
Фізична культура 3 3
Усього 20+3 21+3
Варіативна складова 1 1
Додаткові години на предмети інваріативної складової
Українська мова 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 20 22
Всього ( без урахування поділу класів на групи) 23 25
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 4
Інваріантна складова
Українська мова 7+1 7+1
Іноземна мова 2 2
Математика 4 4
Природознавство 2 2
Я у світі 1 1
Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Інформатика 1 1
Трудове навчання 1 1
Фізична культура 3 3
Основи здоров’я 1 1
Усього 21+3 21+3
Варіативна складова 2 2
Додаткові години на предмети інваріантної складової
Українська мова 1 1
Індивідуальні заняття
1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 23 23
Всього ( без урахування поділу класів на групи) 26 26

Робочий навчальний план початкової школи

на 2019/2020 навчальний рік

Робочий навчальний план основної школи

на 2019/2020 навчальний рік

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Інваріантна складова
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова(німецька) 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво - - - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2+1 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2+1 2+1 3
Хімія - - 1,5 2 2
Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Варіативна складова 2,5 3,5 3 3,5 2
Додаткові години на предмети інваріативної складової
Біологія 1
Фізика 1 1
Курси за вибором
Права дитини у вільній країні 1
Креслення 1 1
Індивідуальні заняття
Українська мова 1 1 1 0,5
Українська література 1
Німецька мова 0,5 0,5
Математика 0,5 1 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28 31 32 33 33
Всього ( без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

Робочий навчальний план старшої школи

на 2019/2020 навчальний рік

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Інваріантна складова 10 клас 11 клас
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова(німецька) 2 2
Зарубіжна література 1 1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2
Математика 3 3+6
Астрономія 1
Біологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Хімія 1,5 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов'язкові предмети
Технології 1+5 2
Інформатика 2 1
Разом 32+3 32+3
Варіативна складова
Додаткові години на профільні предмети
Алгебра 4
Геометрія 2
Технології 5
Факультативи
Основи сім'ї 1
Історія Голокосту 1
Індивідуальні заняття
Українська мова 1 1
Математика 1
Історія України 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 33 33
Всього ( без урахування поділу класів на групи) 38 38

Додаток до робочого навчального плану

КЗ «Локницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області

2019-2020 н.р.

№ з/п Клас Назва Форма (факультатив, курс за вибором) Реквізити грифу МОНУ (для кожної програми окремий) К-ть годин за програмою (на 1 навчальний рік) К-ть годин за навчальним планом
1 6 Права дитини у вільній країні Курс за вибором Лист ІМЗО від 02.07.2018 №22.1\12-Г-472 35 1
2 8 Креслення Курс за вибором Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2018 №1/11-17679 35 1
3 9 Креслення Курс за вибором Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2018 №1/11-17679 35 1
4 10 Основи сімʹї Факультатив Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту» МОН № 22.1\12-Г-999 від 19.11.2018 р. 35 1
5 Історія Голокосту Факультатив Лист Інституту інновацій технологій і змісту освіти №141\12-Г-469 Ввід 25.03.2014 р 17 1

Директор школи О. Павлович

Кiлькiсть переглядiв: 491

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.