Ключові тези

орієнтовних вимог до оцінювання

навчальних досягнень учнів 1-4

класів

(Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222")

та методичних рекомендацій до

оновлених програм початкової

школи (1-4 клас)

(Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437)

Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень

учня/учениці в оволодінні змістом предмета, відповідно до вимог чинних

програм.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною

інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх

замінюють).

Знято щомісячну оцінку за ведення зошитів. Цю практику було введено

ще за радянських часів, проте жодних критеріїв цього оцінювання

прописано не було.

Вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей

дітей – окремо для 1,2,3,4 класів (у попередньому документі вимоги були

загальні для учнів 1-4 класів).

Уніфіковано вимоги між усіма предметами в початковій школі та між

предметами у початковій та основній школі.

Спрощено мову викладу документу з метою зручності використання

вчителем (забрано нечіткі формулювання, на кшталт: “учень (учениця)

формує досконалий за формою діалог”).

Види контролю:

• поточний контроль, що включає поточну перевірку та поточне

оцінювання.

• підсумковий контроль включає підсумкову перевірку (тематична

перевірка та підсумкова контрольна робота), а також підсумкове

оцінювання за тему/семестр/рік.

НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ тематичні перевірки (контрольні роботи) та

підсумкове оцінювання за тему* з предметів:

• “Я у світі”;

• “Основи здоров’я”;

• “Трудове навчання”;

• “Образотворче мистецтво”;

• “Музичне мистецтво”;

• “Мистецтво”;

• “Фізична культура”;

• “Інформатика”.

* Підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів Українська мова,

Літературне читання, Іноземна мова, Мова національної меншини, Математика,

Природознавство здійснюється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час

вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за тематичну контрольну роботу.

Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні

вимоги до оцінювання

1.1 1 Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні вимоги до оцінювання

1 КЛАС:

ВЕРБАЛЬНО** оцінюються УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі інваріантної

(постійної) складової.

Підсумкова перевірка в 1 класі включає ЛИШЕ підсумкові контрольні

роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок

(контрольних робіт).

2 КЛАС:

ВЕРБАЛЬНО можуть оцінюватися УСІ ПРЕДМЕТИ, але виключно за

рішенням педагогічної ради навчального закладу;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто

предмети, які для вивчення було обрано навчальним закладом;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються ТАКІ предмети ІНВАРІАНТНОЇ (постійної)

складової:

• «Інформатика»;

• «Музичне мистецтво»;

• «Образотворче мистецтво»;

• інтегрований курс «Мистецтво»;

• «Основи здоров’я»;

• «Фізична культура»;

• «Я у світі»;

• «Трудове навчання».

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних

досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової, що

належать до наступних освітніх галузей:

• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;

• «Математика»;

• «Природознавство».

Підсумкова перевірка включає ТІЛЬКИ тематичну перевірку***

** При вербальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний

його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та характеристику особистісного розвитку учнів. *** Тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу (2-4 класи). У разі, коли тема/розділ розраховано на велику кількість годин, її/його розподіляють на логічно завершені частини – підтеми/підрозділи.

1.1.2 Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні вимоги до оцінювання

3 КЛАС:

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто

предмети, що було для вивчення обрано навчальним закладом;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються ТАКІ предмети ІНВАРІАНТНОЇ (постійної)

складової:

• «Інформатика»;

• «Музичне мистецтво»;

• «Образотворче мистецтво»;

• інтегрований курс «Мистецтво»;

• «Основи здоров’я»;

• «Фізична культура»;

• «Я у світі»;

• «Трудове навчання».

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних

досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової, що

належать до наступних освітніх галузей:

• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;

• «Математика»;

• «Природознавство».

Підсумкова перевірка включає ТІЛЬКИ тематичну перевірку.

4 КЛАС:

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто

предмети, що було для вивчення обрано навчальним закладом;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються ТАКІ предмети ІНВАРІАНТНОЇ (постійної)

складової:

• «Інформатика»;

• «Музичне мистецтво»;

• «Образотворче мистецтво»;

• інтегрований курс «Мистецтво»;

• «Основи здоров’я»;

• «Фізична культура»;

• «Я у світі»;

• «Трудове навчання».

1.1.3 Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні вимоги до оцінювання

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних

досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової, що

належать до наступних освітніх галузей:

• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;

• «Математика»;

• «Природознавство».

Підсумкова перевірка включає тематичну перевірку та підсумкові

контрольні роботи.

1.1.4 Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні вимоги до оцінювання

Кiлькiсть переглядiв: 254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.