Про затвердження номенклатури справ на 2020 рік

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЛОКНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

ЛОКНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗАРІЧНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34030, Рівненська область, Зарічненський р-н., с. Локниця, вул. Центральна 74, тел. (03632)4-47-18, e-mail: lokniza_znz@ukr.net

НАКАЗ

21.12.2019 № 153

Про затвердження номенклатури

справ на 2020 рік

Відповідно до вимог чинних Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Вимог до оформлення документів Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» та з метою систематизації та впорядкування ведення документації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити номенклатуру справ комунального закладу КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів» 2020 рік (додаток 1) та ввести в дію 02.01.2020.

2. Працівникам навчального закладу:

2.1. Забезпечити приведення справ у відповідність до затвердженої номенклатури справ.

До 10.01.2020

2.2. Вести справи згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Упродовж 2020 року

2.3. Забезпечити збереження справ на робочому місці.

Під час їх ведення

2.4. Забезпечити впровадження «Типової інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» в практику роботи школи і неухильне дотримання її вимог.

2.5. Забезпечити обов’язкове ведення діловодства відповідно до вимог мовного законодавства України з безумовним дотриманням правил і рекомендацій порядку здійснення ділових процесів, встановлених цією інструкцією.

Постійно

2.6. Дотримуватись вказівок щодо оформлення записів у журналах, книгах обліку встановленого зразка, розміщених на перших сторінках цих документів.

2.7. Виконання вхідних паперів покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гулюк Ю.В..

2.8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гулюк Ю.В. проводити списання документів, строк зберігання яких вийшов, експертною комісією школи, за окремим наказом, на підставі складеного відповідного акту, контролювати наявність необхідного оформлення книг і відповідних журналах.

У разі потреби , постійно

3. Для розпізнавання груп наказів після знака № присвоїти їм такі літерні індекси: Накази з основної діяльності індекс «О/»; Накази з кадрових питань тривалого зберігання індекс «К/»; Накази з адміністративно-господарських питань «А/»; Накази з руху учнів «У/».

4. Гулюк Ю.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи, довести даний наказ до відома педагогічних працівників школи

До 16.01.2020

5. Кучерешко О.В., учителю інформатики, розмістити даний наказ на сайті школи.

До 20.01.2020

6. Контроль за станом і правильним веденням ділових документів у школі залишаю за собою.

Директор школи О. В. Павлович

З наказом ознайомлені:

Додаток 1

до: наказу №153 від 21.12.2019р.

Номенклатура справ

№ з/п Назва виду документа Строк зберігання
1 Статут закладу До ліквідації закладу ст. 30
2 Накази керівника з основної діяльності До ліквідації закладу ст. 16-а
3 Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання: (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати) 75 р. ст. 16-6
4 Накази керівника з руху учнів/вихованців 15 р.
5 Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням) 5 р. ст. 16-6
6 Накази керівника з адміністративно-господарських питань 5 р. ст. 16-В
7 Штатний розпис 75 р. ст. 37-а
8 Правила внутрішнього розпорядку 1 Рпісля заміни новими ст. 397
9 Тарифікаційні списки 25 р. ст. 415
10 Посадові інструкції працівників закладу 5 р. після заміни новими ст. 43
11 Протоколи загальних зборів (конференції) колективу До ліквідації закладу ст. 12-а
12 Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії тощо 10 р. ст. 14-а
13 Річний план роботи закладу 6 р.
14 Робочий навчальний план закладу До заміни новим
15 Колективний договір До ліквідації закладу ст. 395-а
16 Розклад навчальних занять Доки не мине потреба
17 Статистичні звіти з питань загальної середньої освіти (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ3, № 83-РВК тощо) 1р.
18 Документи (протоколи засідань та рішення атестаційних комісій, характеристики, атестаційні листи) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації 5 р. ст. 636
19 Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном До ліквідації закладу ст. 87
20 Освітні програми закладу До заміни новими ст. 553
21 Протоколи засідань комісій про результати державної підсумкової атестації учнів та документи (учнівські роботи) атестації 3 р. ст. 567-а
22 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника закладу До ліквідації закладу ст. 45-а
23 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни посадових та матеріально відповідальних осіб Зр. після зміни посадових та матеріально відповідальних осіб ст. 45-6
24 Паспорт закладу 1р. ст. 541
25 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду 5 р. ст. 82-а
26 Алфавітна книга учнів/ вихованців 10 р.
27 Особові справи працівників ст. 525-є
28 Особові справи учнів/вихованців 3 р. після закінчення або вибуття ст. 494-6
29 Трудові книжки працівників До запитання, не затребувані не менше 50 років ст. 508
30 Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв і додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За досягнення у навчанні» 75 р. ст. 531-а
31 Книги обліку та видачі похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»3 10 р.
32 Класні журнали (І-ІУ та У-ХІ (XII) класів) та журнали обліку (навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи подовженого дня, пропущених і замінених уроків) 5 р. ст. 590
33 Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків 45 р. після закінчення журналу ст. 477
34 Журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій (контрольно-візитаційний журнал) 5 р. ст. 86
35 Табелі навчальних досягнень учнів (свідоцтва досягнень) Зберігаються в учнів
36 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності До ліквідації закладу ст. 121-а
37 Журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого зберігання 75 р. ст. 121-6
38 Журнал реєстрації наказів з руху учнів/вихованців 15 р.
39 Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань (особового складу) тимчасового строку зберігання 5 р. ст. 121-в
40 Журнал обліку руху трудових книжок і вкладок до них 50 р. ст. 530-а
41 Журнали реєстрації протоколів педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії тощо 3 р. ст. 122
42 Журнал реєстрації (електронна база) вхідних, вихідних та внутрішніх (заяв, доповідних і пояснювальних записок тощо) документів 3 р. ст. 122
43 Журнал реєстрації звернень громадян 5 р. ст. 124
44 Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію
45 Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 10 р. після закінчення журналу
46 Протоколи тендерного комітету 10 років
47 Зведена номенклатура справ закладу 5 р. після заміни новою та за умови складення зведених описів справ ст. 112-а
Кiлькiсть переглядiв: 1824

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.